Alle planlagte industriprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av ammunisjonslager på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.