Alle planlagte industriprosjekter i Lillehammer

Nybygg av næringsområde i Lillehammer
Tomtareal: 850 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næring i Lillehammer
Tomtestørrelse: 10.000 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.