Alle planlagte industriprosjekter i Elverum

Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 130 daa. Byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.