Alle planlagte industriprosjekter i Eidskog

Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.