Alle planlagte industriprosjekter i Hol

Etablering av næringsbygg på Geilo i Hol kommune
Tomt 1, 2, 3 og 15 er til salgs.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.