Alle planlagte industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (6)
Flesberg (0)
Flå (0)
Gol (0)
Hemsedal (0)
Hol (2)
Hole (0)
Kongsberg (9)
Lier (5)
Modum (1)
Nesbyen (0)
Ringerike (5)
Rollag (0)
Sigdal (0)
Ål (1)
Nybygg av fabrikk på Hønefoss
Nybygg av fabrikk for produksjon av bærekraftig flydrivstoff og biodiesel. Gnr/bnr: 87/595, 87/594, 87/591 og 89/347. Planområdet er på ca. 257 dekar.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Utvidelse av næringspark i Kongsberg kommune
Gnr/Bnr: 7316/2, 7317/2 og del av 7187/1, 8651/7, samt deler av parkeringshuset og omkringliggende vei Gnr/Bnr: 7316/1, 7187/28, 7187/1/1, 7187/5, 2087/1.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter, 5 tomter gjenstår. Tomt 2: 4.430.000,- Areal: 5.401 kvm. Tomt 3: 4.590.000,- Areal: 5.399 kvm. Tomt 4: 4.690.000,- Areal: 5.518 kvm. Tomt 5: 4.950.000,- Areal: 6.033 kvm. Tomt 18: 4.200.000,- Areal: 4.575 kvm.
Nybygg av næringspark i Ål kommune
Området selges til utbyggere for næring.
Etablering av næringsbygg på Geilo i Hol kommune
Tomt 1, 2, 3 og 15 er til salgs.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Drammen
Gn/bnr: 210/205, 210/179, og del av 210/171.
Utvidelse av industriområde i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Betonggjenvinning. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Nybygg av industribygning, lager og kontor i Lierskogen
Gamle Drammensvei 152-160. Gnr/bnr: 159/10, 46, 60, 61, 32.
Ny - og tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.