Planlagt nybygg av boliger i Vaksdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vaksdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av omsorgsboliger i Øygarden kommune
Moglegheitsstudie for nye bustader til unge vaksne med særskilte behov.
Etablering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Høyanger
Det blir her føreslege at ein set av midlar til prosjektering og at ein i første omgang utarbeider skisseprosjekt for dei 2 aktuelle tomtene i Lavik og Høyanger. Når ein er nøgd med skisseprosjektet kan dette gå vidara til eit forprosjekt og seinare til anbodsfase.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.