Planlagt nybygg av boliger i Ulvik

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Ulvik som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Lavik
Det blir her føreslege at ein set av midlar til prosjektering og at ein i første omgang utarbeider skisseprosjekt for dei 2 aktuelle tomtene i Lavik og Høyanger. Når ein er nøgd med skisseprosjektet kan dette gå vidara til eit forprosjekt og seinare til anbodsfase.
Nybygg av næring og budstadbygg i Askvoll
Det er planlagt eit bygg med 3 etasjar og eit bebygd areal på ca 590 m2. Mønehøgda vert 11,2 m. På bakkenivået er det vist næringsareal med areal 350 m2 . I tillegg er der sportsboder / søppelbod for husværa på bakkeplanet. På plan 2 og 3 er det vist 10 husvære, 5 husvære på 60 m2 og 5 husvære på 75 m2 pluss sportsboder.
Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Nybygg av eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.