Planlagt nybygg av boliger i Ullensvang

Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.