Planlagt nybygg av boliger i Tysnes

Nybygg av eneboliger på Lunde i Tysnes
4 tomter gjennstår. 4 eneboligtomter, 2 flermannsboligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.