Planlagt nybygg av boliger i Etne

Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.