Planlagt nybygg av boliger i Bergen

Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Nybygg av boligområde i Ytre Sandviken
Området skal transformeres fra industri til boligområde. Tomteareal 10,150 kvm.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av boligområde i Fana, Bergen
Området er på 15-20000 m3. Felt over bebyggelsen i Øvre-Titlestad. Per idag LNF regulert.
Ny- og ombygg av bofellesskap ved tidligere skole i Bergen kommune
Tidligere Haugland skole. Etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede med utfordrende adferd. Hvert bofellesskap skal inneholde 6 boenheter og en tjenestebase. Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952. Tun 2 etableres som et nytt bygg.
Nybygg av kommunale utleieboliger i Bergen kommune
Totalt 13 boenheter. Deltilbud 1 skal ha 8 boenheter. Deltilbud 2 skal ha 5 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.