Planlagt nybygg av boliger i Flakstad

Nybygg av boliger i Flakstad
Tidligere navn på regulering: Haugan - Napp 2. 10 mål. 9 tomter. Eneboliger, to av tomtene er avsatt til tomanns- alt firemannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.