Planlagt nybygg av boliger i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (11)
Beiarn (1)
Bindal (2)
Bodø (2)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (1)
Evenes (3)
Fauske (3)
Flakstad (2)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (7)
Hemnes (1)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (3)
Nesna (1)
Rana (2)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (2)
Sømna (2)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (1)
Nybygg av utleieboliger i Nesna kommune
Utlyste boliger kan deles opp i flere prosjekter med flere tilbydere, og boligutbyggere må selv skaffe tomt til formålet. Området det gjelder er Nesna sentrum, og det søkes følgende utleieboliger: •25 boenheter 2 roms – 25-35 m2 •8 boenheter 3 roms – 50-60 m2 •7 boenheter 4 roms – 70-80 m2
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
5 tomter er byggeklare, 36 er planlagt.
Nybygg av utleieboliger i Ballangen
Avtalen skal omfatte en tilvisningsavtale som gir Narvik kommune rett til å disponere noen av leilighetene for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Når behovet for boliger til flyktninger avtar vil tilvisningsavtale med Narvik kommune være gjeldende. Narvik kommune har behov for 24-30 utleieleiligheter. I hovedsak to- og treroms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av treroms tilrettelagt for rullestol. Boligene skal ha standard på samme nivå som nye eierboliger for salg. Narvik kommune ønsker å tilby boliger i hele kommunen, men i denne utlysningen gjelder det utleieboliger i Ballangen. Det skal også være minst én hybelleilighet med standard oppholdsrom og bad for utleie. Det skal være mulig å leie denne hybelen slik at beboere i praksis har et ekstra soverom ved behov, besøk etc. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Kommunen får tilvisningsrett på inntil 40 % av boligene i bygget til enhver tid, så lenge avtalen gjelder (20 år). De øvrige boligene kan leies ut på det åpne leiemarkedet. Vinner av konkurransen mottar vederlagsfritt inntil 7,5 mål tomt i Ballangen fra Narvik kommune. Boligtomtene er lokalisert i sentrum av Ballangen. Tomten er i dag uregulert
Fremtidig bo- og næringsområde på Melbu
MB59 Gulstadøya bo- og næringsområde. Gnr/bnr 52/1, 52/316, 52/353, 52/356, 52/364, 52/377, 52/399, 52/401, 52/530, 52/787, 52/840, 52/965, 52/970, 52/996, 53/10, 53/39-40, 53/75, 53/76, 53/87, 53/111, 53/266, 53/285, 53/315 og 103/3
Utvikling av tidligere barneskoletomta i Kabelvåg
Omfatter gnr. 13, bnr 5, fnr. 431, og gnr 13, bnr. 221, Rækøyveien 12 m.fl. Se finn.no for mer informasjon om eiendommen.
Økning av antall omsorgsleiligheter mm i Vestvågøy
På grunnlag av prognoser for aldersutvikling er det nødvendig med økning av antall omsorgsleiligheter. Det gjennomføres mulighetsstudie som ser på muligheter for tilpasninger av dagens omsorgsbygg samt behov for bygging av nye leiligheter. Prosjektet inneholder også bolier for rus og psykiatri samt nye lokaler for hjelpemiddelsentralen.
Nybygg av leiligheter i Bogen og Liland
Boligene ønskes lokalisert innenfor tettstedene Liland og Bogen i Evenes kommune. Det bør være en rimelig fordeling av boligene mellom 2 og 3 roms boenheter (1 og 2 soverom). Det ønskes primært etablert 6-18 boliger på hver lokasjon. Tilbydere kan velge å levere tilbud kun på en lokasjon. Boligbyggere må selv framskaffe tomt til prosjektene. Kommunen har boligtomter som kan være aktuelle, og aktuelle tilbydere kan ta kontakt med kommunen om disse.
Nybygg av boligområde på Engeløya i Steigen
HIBA hus, inkl prosjektering, kontor ukjent for oss.
Nybygg av boliger i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boliger i Mosjøen
Etappe 2: Ragnis veg 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
8-10 av tomtene er byggeklare.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
Det er 12 byggeklare tomter på Åse. 6-10 er planlagt.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
10 av tomtene er byggeklare.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
10 av tomtene er byggeklare.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
10 av tomtene er byggeklare.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
Noen av tomtene på Bleik er regulert og byggeklar.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Nybygg av boliger i Flakstad
Tidligere navn på regulering: Haugan - Napp 2. 10 mål. 9 tomter. Eneboliger, to av tomtene er avsatt til tomanns- alt firemannsboliger.
Nybygg av utleieboliger i Meløy
Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. Det er boligeier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Meløy kommune søker i denne utlysning etter utleieboliger på Ørnes. Kommunen ønsker prosjekter med en variert leilighetssammensetning, fra to roms til fire roms leiligheter. Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg ønsker å inngå leie av 18 enheter.
Nybygg av blokk/leilighetsbygg i Steigen
Formål: Gjøre tomt klar til ny runde tilvisningsavtale. Type blokk/leilighetsbygg med flere enheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Mo i Rana
Nye omsorgsboliger skal bygges i Toranesgata ved siden av den eksisterende omsorgsbolig (Toranesgata 69). Bygget er planlagt som 2-etasjes bygning med samme atkomsten som de eksisterende omsorgsboliger. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil; - Redusert energiforbruk og klimagassutslipp under utførelse og driftsfase - Et robust bygg med lang levetid - Bygg med miljøvennlig materialbruk og godt inneklimaBygget skal bygges etter passivhusstandard og skal ha energiklasse A.
Etablering av leiligheter rus og psykiatriboliger i Leknes
Utreder mulighet for etablering av 8 nye leiligheter for brukere tilknyttet ROP-tjenesten. Etablerer personalbase i tilknytning til leilighetene for ekstra oppfølging av beboere.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
4-5 av tomtene er byggeklare.
Nybygg av boliger i Fauske
Opp til 6 enheter.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Ledige tomter: 50/88, 50/89, 50/117, 50/118, 50/154, 51/57, 51/58, 51/59.
Nybygg av eneboliger i Ørnes
4 ledige tomter på Øvre Korsnes, og 4 ledige tomter i Hamnhaugveien Gnr/bnr 54/119, 122, 123, 124.
Etablering av utleieboliger i Dønna kommune
Tiltaket er foreløpig ikke beskrevet.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Gnr/bnr 67/196, 197, 200, 198, 204.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
3-4 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Andøy kommune
3-4 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Leknes
4 tomter til salg. 91/107, 108, 109 og 110. Alle tomter i Folkneset har ferdig stikk for offentlig vann og avløp.
Etablering av boliger for hardbruk i Svolvær
Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.
Klargjøring av nye boligtomter på Storjord i Beiarn
Vil gi ca. 5 nye tomter. Uregulert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.