Planlagt nybygg av boliger i Ringsaker

Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Gaupen
Ikke byggeklara tomter.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Ikke byggeklara tomter. Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Nybygg av boliger i Ringsaker kommune
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.