Planlagt nybygg av boliger i Ringsaker

Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.