Planlagt nybygg av boliger i Innlandet fylke

Nybygg av boliger, kontor, byrom mm i Lillehammer
Mulighetsstudien om utnyttelse av tomten foran og rundt dagens kjøpesenter skal inneholde nærmere 350 boliger med parkering under, kontorarbeidsplasser, byrom og oppgraderte friluftsområder for allmennheten. Scala CC Strandtorget ( eiere av CC Strandtorget ) er positive til Lillehammer kommune sitt initiativ til utformingen av et områdeprogram. Scala CC Strandtorget støtter kommunen i arbeidet med områdeprogrammet og bidrar blant annet med en mulighetsstudie for Strandtorget. Et slikt arbeid skal kartlegge potensialet som ligger innenfor det avsatte området kommunen har definert og ønsker utviklet.
Ny- og tilbygg av leiligheter i Hamar
Blokkene skal bygges oppå og ved siden av Maxi Storsenter.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Fagernes sentrum
Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl, og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Ca 60 enheter gjenstår. Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes. Uregulert område. ca 4,5- 5 mål.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Rena, Åmot kommune
Byggeklare tomter. Åmot kommune har 20 boligtomter til eneboliger og 4 tomter til konstituert småhusbebyggelse (større tomter til f.eks. tomannsboliger) til salgs på Lappstufeltet. Tomter for salg: Tomt nr. 1 - Gnr 10 / Bnr 120 - 1107 m2 , Tomt nr. 2 - Gnr 10 / Bnr 119 - 1077 m2 , Tomt nr. 3 - Gnr 10 / Bnr 118 - 1042 m2 , Tomt nr. 6 - Gnr 10 / Bnr 80 - 1016 m2, Tomt nr. 7 - Gnr 10 / Bnr 116 - 1521 m2, Tomt nr. 8 - Gnr 10 / Bnr 134 - 1215 m2, Tomt nr. 9 - Gnr 10 / Bnr 74 - 1129 m2, Tomt nr. 10 - Gnr 10 / Bnr 71 - 1010 m2, Tomt nr. 11 - Gnr 10 / Bnr 129 - 1050 m2, Tomt nr. 12 - Gnr 10 / Bnr 130 - 1107 m2, Tomt nr. 13 - Gnr 10 / Bnr 90 - 938 m2, Tomt nr. 14 - Gnr 10 / Bnr 132 - 1164 m2, Tomt nr. 15 - Gnr 10 / Bnr 133 - 916 m2, Tomt nr. 16 - Gnr 10 / Bnr 121 - 1064 m2, Tomt nr. 17 - Gnr 10 / Bnr 122 - 963 m2, Tomt nr. 18 - Gnr 10 / Bnr 123 - 1172 m2, Tomt nr. 19 - Gnr 10 / Bnr 124 - 1086 m2, Tomt nr. 20 - Gnr 10 / Bnr 125 - 2021 m2, Tomt nr. 21 - Gnr 10 / Bnr 127 - 2593 m2, Tomt nr. 22 - Gnr 10 / Bnr 126 - 2031 m2, Tomt nr. 23 - Gnr 10 / Bnr 128 - 1764 m2, Tomt nr. 24 - Gnr 10 / Bnr 68 - 919 m2.
Nybygg av bofellesskap i Tynset
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av eneboliger i Gaupen
Ikke byggeklara tomter.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av boliger i Fagernes
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Etablering av nytt boligfelt i Sør-Fron, trinn 2
Planområdet er ca. 28 dekar stort og er omfattet av eiendommene gnr./bnr. 64/19, 64/68, 64/78, 64/231, 64/232, 64/233, 64/234, 64/256, 64/264, 64/265, 64/266, 64/267, 64/268, 65/16, 65/108, 65/109, 65/110, 65/111, 65/112, 65/113, 65/115, 65/119, 65/120.
Nybygg av eneboliger i Brenna
14 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Gnr/bnr: 52/1 og 8. ca 14 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Skjåk
1 tomt gjenstår.
Nybygg av boliger i Hamar
12 tomter gjenstår. Maks BRA per tomt: 300 m2
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Ikke byggeklara tomter. Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Nybygg av boliger i Tynset
Tomt 1-10 er ute for salg. Gnr/bnr: 118/60, 118/52, 118/51, 118/53, 118/54, 118/57, 118/58, 118/59, 118/55 og 118/56.
Nybygg av eneboliger i Åsta vest
Tomter for salg: Tomt nr. 43 - Gnr 4 / Bnr 67 - 1.135 m2., Tomt nr. 44 - Gnr 4 / Bnr 68 - 930 m2, Tomt nr. 45 - Gnr 4 / Bnr 69 - 1.185 m2, Tomt nr. 46 - Gnr 4 / Bnr 70 - 1.121 m2, Tomt nr. 47 - Gnr 4 / Bnr 71 - 943 m2, Tomt nr. 48 - Gnr 4 / Bnr 72 - 975 m2, Tomt nr. 49 - Gnr 4 / Bnr 73 - 1.185 m2, Tomt nr. 50 - Gnr 4 / Bnr 74 - 1.116 m2, Tomt nr. 51 - Gnr 4 / Bnr 75 - 1.146 m2.
Nybygg av eneboliger i Bergesida, Kirkenær
Tomter for salg: 1 tomt Granstien, 2 tomter Furustien, 1 tomt Lyngvegen, 1 tomt Konglevegen, 2 tomter Mosevegen.
Nybygg av boliger i Øyer
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Strømmen
8 tomter. Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 1.400-2.000 m2
Nybygg av boligområde i Slidre
Tomt nr 26-33. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger for psykiatri/rus i Gran
11,25 mill kr 2021 og 11,25 mill kr 2022.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Lappland
Åmot kommune har 2 boligtomter til eneboliger og 2 tomter til tomannsbolig til salgs i Lappland. Tomtene har kommunalt vann og private avløps- og infiltrasjonsløsninger. Kommunal vei frem til tomtegrensen. Tomt nr. 26 - Ikke oppmålt - ca. 1.500 m2, Tomt nr. 28 - Ikke oppmålt - ca. 1.600 m2, Tomt nr. 29 - Ikke oppmålt - ca. 1.770 m2, Tomt nr. 30 - Ikke oppmålt - ca. 2.130 m2.
Nybygg av boliger i Sør-Fron kommune
Gnr/Bnr: 19/55, 9/57, 19/56, 9/49, 19/48, 19/43, 19/52 & 19/54.
Nybygg av eneboliger på Tallmoen, Rena
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Tomt nr. 31 - Gnr 8 / Bnr 528 - 826 m2, Tomt nr. 32 - Gnr 8 / Bnr 627 - 976 m2 , Tomt nr. 33 - Gnr 8 / Bnr 652 - 1.231 m2, Tomt nr. 34 - Gnr 8 / Bnr 653 - 1.152 m2, Tomt nr. 35 - Gnr 8 / Bnr 655 - 1.058 m2, Tomt nr. 36 - Gnr 8 / Bnr 657 - 1.080 m2, Tomt nr. 37 - Gnr 8 / Bnr 658 - 1.202 m2.
Nybygg av avlastningsenhet i Gran
11 mill. kr 2023 og 11 mill. kr 2024.
Nybygg av leilighetsbygg i Ringebu
Areal: 1297 m2. Byggeklar tomt. Det er mulig å bygge flere boenheter på tomten- utleieboliger.
Nybygg av eneboliger i Lesja
Tomteareal: 1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Lesja
Tomteareal: 1.200 m2.
Nybygg av boliger alternativt hytter i Sør-Fron kommune
Gnr/bnr: 64/229. Tomt 53. Tomt 54. Tomt 57. Tomt 70. Tomt 67. Tomt 68. Tomt 69.
Nybygg av boliger i Sør-Fron kommune
Gnr/Bnr: 81/196, 81/197, 81/199, 81/201, 81/202 & 81/203.
Nybygg av eneboliger i Austevatn
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet.
Nybygg av eneboliger i Osen
Tomter for salg: Tomt nr. 52 - Gnr 73 / Bnr 124 - 1.116 m2, Tomt nr. 53 - Gnr 73 / Bnr 129 - 1.211 m2, Tomt nr. 54 - Gnr 73 / Bnr 131 - 1.128 m2, Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Røn
Tomt 14-17+ Terrasse.
Nybygg av eneboliger i Haugedalen, Rena
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Tomt nr. 39 - Gnr 42 / Bnr 75 - 939 m2, Tomt nr. 40 - Gnr 42 / Bnr 78 - 931 m2, Tomt nr. 41 - Gnr 42 / Bnr 81 - 936 m2, Tomt nr. 42 - Gnr 42 / Bnr 83 - 1.063 m2.
Nybygg av eneboliger i Deset
Tomter for salg: Tomt nr. 56 - Gnr 37 / Bnr 35 - 1.250 m2, Tomt nr. 57 - Gnr 37 / Bnr 38 - 1.457 m2, Tomt nr. 58 - Gnr 37 / Bnr 39 - 1.379 m2, Tomt nr. 59 - Gnr 37 / Bnr 42 - 1.298 m2. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Joramo, Lesja
Tomteareal: 1.100-1.200 m2.
Nybygg av boliger i Ringsaker kommune
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelser: 1,0 daa-1,4 daa. 3 tomter.
Nybygg av garasje til løypemaskin i øver Snertingdal
Byggging av garasje for løypemaskin nær løypenettet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.