Planlagt nybygg av boliger i Innlandet fylke

Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 400-500 leiligheter.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Fagernes sentrum
Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl, og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes. ca 4,5 mål.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Ca 60 enheter gjenstår. Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av boligfelt i Øystre Slidre kommune
31 tomter for eneboligbebyggelse og 2 tomter for leilighetsbygg/rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Rena, Åmot kommune
Byggeklare tomter. Åmot kommune har 20 boligtomter til eneboliger og 4 tomter til konstituert småhusbebyggelse (større tomter til f.eks. tomannsboliger) til salgs på Lappstufeltet. Tomter for salg: Tomt nr. 1 - Gnr 10 / Bnr 120 - 1107 m2 , Tomt nr. 2 - Gnr 10 / Bnr 119 - 1077 m2 , Tomt nr. 3 - Gnr 10 / Bnr 118 - 1042 m2 , Tomt nr. 4 - Gnr 10 / Bnr 108 - 986 m2, Tomt nr. 5 - Gnr 10 / Bnr 117 - 1571 m2, Tomt nr. 6 - Gnr 10 / Bnr 80 - 1016 m2, Tomt nr. 7 - Gnr 10 / Bnr 116 - 1521 m2, Tomt nr. 8 - Gnr 10 / Bnr 134 - 1215 m2, Tomt nr. 9 - Gnr 10 / Bnr 74 - 1129 m2, Tomt nr. 10 - Gnr 10 / Bnr 71 - 1010 m2, Tomt nr. 11 - Gnr 10 / Bnr 129 - 1050 m2, Tomt nr. 12 - Gnr 10 / Bnr 130 - 1107 m2, Tomt nr. 13 - Gnr 10 / Bnr 90 - 938 m2, Tomt nr. 14 - Gnr 10 / Bnr 132 - 1164 m2, Tomt nr. 15 - Gnr 10 / Bnr 133 - 916 m2, Tomt nr. 16 - Gnr 10 / Bnr 121 - 1064 m2, Tomt nr. 17 - Gnr 10 / Bnr 122 - 963 m2, Tomt nr. 18 - Gnr 10 / Bnr 123 - 1172 m2, Tomt nr. 19 - Gnr 10 / Bnr 124 - 1086 m2, Tomt nr. 20 - Gnr 10 / Bnr 125 - 2021 m2, Tomt nr. 21 - Gnr 10 / Bnr 127 - 2593 m2, Tomt nr. 22 - Gnr 10 / Bnr 126 - 2031 m2, Tomt nr. 23 - Gnr 10 / Bnr 128 - 1764 m2, Tomt nr. 24 - Gnr 10 / Bnr 68 - 919 m2.
Nybygg av bofellesskap i Tynset
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Gjøvik
15-20 leiligheter.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Gnr/bnr: 52/1 og 8. 14-15 tomter gjenstår.
Nybygg av boliger i Fagernes
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Etablering av nytt boligfelt i Sør-Fron, trinn 2
Planområdet er ca. 28 dekar stort og er omfattet av eiendommene gnr./bnr. 64/19, 64/68, 64/78, 64/231, 64/232, 64/233, 64/234, 64/256, 64/264, 64/265, 64/266, 64/267, 64/268, 65/16, 65/108, 65/109, 65/110, 65/111, 65/112, 65/113, 65/115, 65/119, 65/120.
Nybygg av eneboliger i Brenna
15-18 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Dalsbygda
Tomtestørrelser 0,9 daa – 1,9 daa 14 tomter
Nybygg av eneboliger i Beito
13 tomter til salg. 1.000-1.500 m2 per tomt.
Nybygg av eneboliger i Skjåk
4 tomter gjenstår.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelser: 1,0 daa-1,4 daa. 10 tomter.
Nybygg av boligfelt i Dalholen
10 tomter (9 eies av kommunen og 1 er privat).
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Namnå
Tomter for salg: Østmovegen 6, 9, 22, 30 og 42.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
2 mill. kr 2027, 28 mill kr 2028. Tidligere prosjektnavn Boligplan - heldøgns bemannet bolig Gran. 12-15 byggemåneder.
Nybygg av eneboliger i Åsta vest
Tomter for salg: Tomt nr. 43 - Gnr 4 / Bnr 67 - 1.135 m2., Tomt nr. 44 - Gnr 4 / Bnr 68 - 930 m2, Tomt nr. 45 - Gnr 4 / Bnr 69 - 1.185 m2, Tomt nr. 46 - Gnr 4 / Bnr 70 - 1.121 m2, Tomt nr. 47 - Gnr 4 / Bnr 71 - 943 m2, Tomt nr. 48 - Gnr 4 / Bnr 72 - 975 m2, Tomt nr. 49 - Gnr 4 / Bnr 73 - 1.185 m2, Tomt nr. 50 - Gnr 4 / Bnr 74 - 1.116 m2, Tomt nr. 51 - Gnr 4 / Bnr 75 - 1.146 m2.
Nybygg av eneboliger i Bergesida, Kirkenær
Tomter for salg: 1 tomt Granstien, 2 tomter Furustien, 1 tomt Lyngvegen, 1 tomt Konglevegen, 2 tomter Mosevegen.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
0,5 mill kr 2023, 13 mill kr 2024, 13,5 mill kr 2025.
Nybygg av boliger i Øyer
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr: 49/209 1000 m2, 49/210 900 m2, 49/211 1200 m2, 49/212 1200 m2, 49/213 1200 m2, 49/214 1200 m2, 49/215 1300 m2, 49/216 1400 m2.
Nybygg av boliger i Strømmen
8-10 tomter. Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 1.400-2.000 m2
Nybygg av boligområde i Slidre
Tomt nr 26-33. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Fåvang
Flyausa 4 gnr/bnr 95/82, 1070 m2. Flyausa 5 gnr/bnr 95/73, 1434 m2. Flyausa 6 gnr/bnr 95/81, 1128 m2. Flyausa 8 gnr/bnr 95/80, 1227 m2. Flyausa 10 gnr/bnr 95/79, 1215 m2. Flyausa 12 gnr/bnr 95/78, 1200 m2. Flyausa 13 gnr/bnr 95/77, 1037 m2.
Nybygg av eneboliger i Austevatn
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Sollia 8, gnr/bnr 54/284, 774 m2. Sollia 10, gnr/bnr 54/285, 988 m2. Sollia 14, gnr/bnr 54/287, 1078 m2. Sollia 16, gnr/bnr 54/288, 1032 m2. Sollia 7, gnr/bnr 54/289, 778 m2. Sollia 11, gnr/bnr 54/291, 838 m2. Sollia 12, gnr/bnr 54/286, 1095 m2.
Nybygg av boliger for psykiatri/rus i Gran
11,25 mill kr 2021 og 11,25 mill kr 2022.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Fåvang
Gnr/bnr: 97/16 848 m2, 97/55 1206 m2, 97/56 1025 m2, 97/57 1007 m2, 97/58 936 m2, 97/59 1155 m2, 97/60 905 m2.
Nybygg av boliger i Moan
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 2 mål.
Nybygg av eneboliger på Tallmoen, Rena
Byggeklare tomter. Tomter for salg: Tomt nr. 31 - Gnr 8 / Bnr 528 - 826 m2, Tomt nr. 32 - Gnr 8 / Bnr 627 - 976 m2 , Tomt nr. 33 - Gnr 8 / Bnr 652 - 1.231 m2, Tomt nr. 34 - Gnr 8 / Bnr 653 - 1.152 m2, Tomt nr. 35 - Gnr 8 / Bnr 655 - 1.058 m2, Tomt nr. 36 - Gnr 8 / Bnr 657 - 1.080 m2, Tomt nr. 37 - Gnr 8 / Bnr 658 - 1.202 m2.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelse: 1,0-1,5 daa. 6 tomter gjenstår. Infrastruktur er ferdigbygd.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Lappland
Åmot kommune har 2 boligtomter til eneboliger og 2 tomter til tomannsbolig til salgs i Lappland. Tomtene har kommunalt vann og private avløps- og infiltrasjonsløsninger. Kommunal vei frem til tomtegrensen. Tomt nr. 27 - Ikke oppmålt - ca. 1.780 m2, Tomt nr. 28 - Ikke oppmålt - ca. 1.600 m2, Tomt nr. 29 - Ikke oppmålt - ca. 1.770 m2, Tomt nr. 30 - Ikke oppmålt - ca. 2.130 m2.
Nybygg av eneboliger i Refset
Tomter for salg: Steinvegen 5 (Gnr/bnr: 76/66) 1.127 m2, Steinvegen 12 (76/64) 903 m2, Engvegen 1 (76/60) 1.101 m2, Engvegen 3 (76/56) 1.173 m2, Engvegen 4 (76/54)) 868 m2, Engvegen 9 (76/57) 1.372 m2 Gnr/bnr: 76/71 1,444 m2.
Nybygg av avlastningsenhet i Gran
11 mill. kr 2023 og 11 mill. kr 2024.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet. Tomter for salg: Tomt 2, gnr/bnr 52/228, 1439 m2. Tomt 3, gnr/bnr 52/229, 1368 m2. Tomt 4, gnr/bnr 52/230, 1714 m2. Tomt 11, gnr/bnr 52/238, 1670 m2. Tomt 12, gnr/bnr 52/239, 1544 m2. Tomt 13, gnr/bnr 52/241, 1473 m2.
Nybygg av leilighetsbygg i Ringebu
Areal: 1297 m2. Byggeklar tomt. Det er mulig å bygge flere boenheter på tomten- utleieboliger.
Nybygg av eneboliger i Bagn
Gnr/bnr 73/169, 73/180, 73/181,73/172, 73/176 og 73/176
Nybygg av eneboliger i Lesja
Tomteareal: 1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Skåbu
Tomter for salg: Austlivegen 36, 38, 40, 30d og tomtenummer: 13 og 17. Gnr/bnr: 204/232 mfl.
Nybygg av boliger i Tynset
Lavenergibygg, universelt utformet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.