Alle planlagte boligprosjekter i Vega

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vega som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ny- og ombygg av leiligheter i Bodø
Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boliger på Bankgata 24A. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 138/666, 138/719, 138/1022, 138/3778, 138/4702 og 138/4703. Buggegården, oppført 1907 er bevaringsverdig. Tilbygget mot nord, fra 1978, Gimle fritidsklubb, rives og erstattes med nybygg. Buggegården ominnredes uten å endre de bærende innvendige tømmerveggene. Skisser for ominnredning viser at her kan det være 4 stk. 2-roms leiligheter, 2 i hver etasje, med boder på loftet og i kjelleren, se illustrasjon ovenfor. Alternativt kan Buggegården ominnredes med 2 stk. større leiligheter, én i hver etasje, eller varianter med én større og to mindre leiligheter. Nybygg foreslås med to bygninger, vertikalt delt, hver med to leiligheter, til sammen fire leiligheter som hver kan være 4-roms.
Utvikling av skoletomta i Evenes
Bogen skole er nå revet, og rivingen har frigitt areal som Evenes kommune primært ønsker å benytte til barnehageformål og boliger. Alternativ 1 29-31 enheter. Alternativ 2 37-39 enheter. Gnr/bnr: 24 3, 43, 44, 57, 88, 94 108, 115, 117, 118, 119, 120, 125, 128, 132, 144, 213, 216, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 (nausttomter). 25/1, 43. 32/1.
Utvidelse av avlastningsbolig i Sørfold
Fra økonomiplan 2022-2025.
Etablering av utleieboliger i Dønna kommune
Tiltaket er foreløpig ikke beskrevet.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.