Alle planlagte boligprosjekter i Hemnes

Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 2
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av boligfelt i Finneidfjord
10 tomter for felt 1. Totalt 40 tomter for Grustaket boligfelt.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.