Alle planlagte boligprosjekter i Beiarn

Nybygg av aldersvennlige boliger i Beiarn
6-8 aldersvennlige boliger.
Nybygg av omsorgsboliger inklusive fellesareal/dagsenter i Beiarn
8 boenheter, hvorav 4 stk HDO og 4 boenheter for personer med demens. Kombinert fellesareal/dagsenter for brukere av omsorgsboliger, PU, barnehage, samt andre arrangement på kveldstid. Dimensjoneres for grupper på inntil 50 personer.
Klargjøring av nye boligtomter på Storjord i Beiarn
Vil gi ca. 5 nye tomter. Uregulert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.