Alle planlagte boligprosjekter i Alstahaug

Nybygg av kommunale boliger i Alstahaug
Riving av 20 boenheter fordelt på 10 vertikaldelte hus i en etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.