Alle planlagte boligprosjekter i Hemnes

Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Nybygg av boliger ROP boliger i Korgen
Botilbud for målgruppen rus- og psykiske lidelser. 4 leiligheter, 1 gjennomgangsleilighet og base for hele ROP-tjenesten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.