Alle planlagte boligprosjekter i Hamar

Ny- og tilbygg av leiligheter i Hamar
Blokkene skal bygges oppå og ved siden av Maxi Storsenter.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes. Uregulert område. ca 4,5- 5 mål.
Nybygg av boliger i Hamar
12 tomter gjenstår. Maks BRA per tomt: 300 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.