Alle planlagte boligprosjekter i Folldal

Nybygg av boligfelt i Dalholen
10 tomter (9 eies av kommunen og 1 er privat).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.