Alle planlagte boligprosjekter i Senja

Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boligområde ved Islandsbotn på Senja
Eiendommer som inngår i planområde: 58/24 og 58/30. Planinitiativet omfatter to separate areal på cirka 46 mål (46000 m2) totalt, som ønskes regulert til boligformål. Disse omtales videre som planområde vest og planområde øst. Foreløpige vurderinger gir et ønsket anslag på omkring 30-35 bygg totalt. Bebyggelsen vil bli variert med hovedsakelig eneboliger i forskjellige størrelser, noen flermannsboliger og evt. noen rekkehus/ tomannsboliger. Universel utforming.
Nybygg av leiligheter på Skaland i Senja kommune
I helhet kan det dreie seg om rundt 15 - 20 boenheter. Det er tenkt varierte boliger. Hybler, leiligheter, rekkehus/flermannsbolig gjerne i ulike trinn/nivåer.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av leiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.