Alle planlagte boligprosjekter i Nordreisa - Ráisa - Raisi

Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av eneboliger i Oksfjordhamn, Nordreisa
2-3 ledige tomter gjennstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.