Alle planlagte boligprosjekter i Harstad - Hárstták

Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 104 mål og 60-80 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 104 mål og 60-80 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av leilighetsbygg på Seljestad i Harstad
Planområdet er på ca. 4,3 daa og omfatter deler av Gnr. 58/ Bnr. 8 og Gnr. 58/Bnr. 395 samt hele Gnr. 58/ Bnr. 97, 798 og 294. Intensjonen er å legge til rette for 31 nye leiligheter i blokk/lavblokk, tilpasset eksisterende terreng og småhusbebyggelse. Boligene fordeles på to nye bygg: • en terrassert blokk som trapper seg ned i tråd med terrenget, og ligger parallelt med St. Olavs gate. Bygget er fire boligetasjer + parkeringskjeller, og rommer 25 boenheter. • et mindre bygg med adkomst fra, og som er strukturert etter, Buveien øst. Bygget er i 2 etg + parkeringskjeller, og rommer 6 boenheter.
Utvikling av næring- og boliger i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av leiligheter i Harstad, Panorama
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av eneboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av boligblokk i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av rekkehus i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av firemannsboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av enebolig og leiligheter og riving av eneboliger i Harstad
Felt BFS: 1 enebolig. Felt BBB: 14 stk leiligheter. Gnr/bnr: 56/11, 12.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg E
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter. 15-19 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kanebogen i Harstad kommune
Planen omfatter to eneboliger med utleie, en tomannsbolig og en firemannsbolig, samt en gang- og sykkelveg og felles privat veg.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Harstad
Gnr/bnr: 50/45, 62, 626 og 1147‐1156. 6-8 boenheter.
Nybygg boliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg boliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Harstad kommune
Boligbehov ca 50 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.