Alle planlagte boligprosjekter i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono

Nybygg av boligområde i Kåfjord kommune
Området skal reguleres til å omfatte areal til frittstående bolighus, rekkehus/utleieleiligheter og fritidsboliger. Planområdet er totalt på rundt 40 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.