Alle planlagte boligprosjekter i Vindafjord

Nybygg av boligområde i Ølensvåg
Gnr: 307, 308/bnr: 1, 8, 13, 15, 23 og 66. 3 delområder. Boliger med tilhørende funksjoner. Totalt 14 nye tomter. Det planlegges for eneboliger med eller uten sekundærbustad eller tomannsboliger. I tillegg er det satt av et byggeområde som enten kan bygges ut med leiligheter eller frittliggende småhus.
Nybygg av boliger i Vindafjord
20-24 boenheter. 2-4 etasjer. Gnr/bnr: 166/64, 166/125 og 166/246.
Nybygg av flerbolighus på Åmsosen
2 bygg med felles heis, trappe og parkeringskjeller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.