Alle planlagte boligprosjekter i Time

Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av boligområde på Kvernaland
50-70 boenheter. 2-4 etasjer.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Bryne, Time
Gnr/bnr: 1/322, 452, 490 og 584. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger på Bryne
Gnr/bnr 2/78, 2/144, 2/145, 2/183, 2/252 og 2/892. 2-3 etasjer.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Kvernaland
Det er planlagt en bebyggelse på 6 rekkehus med tre etasjer, og en lavblokk i fire etasjer med til sammen 10 leiligheter. Byggeklare tomter. GNR/BNR: 28/53 OG 28/584.
Fortetting av småhusbebyggelse i Time
O.G Kvernelands veg 44. Ca 4,3 daa.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Time
Gnr/Bnr: 28/445, 465, 221, 801, 517 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.