Alle planlagte boligprosjekter i Suldal

Nybygg av bustadfelt på Jelsa i Suldal kommune
23 eneboligtomter og 1 område for rekkehus.
Nybygg av boligområde i Suldal, etappe 1
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Nybygg av eneboliger i Erfjord
Gnr/bnr: 149/116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 og 123.
Nybygg av ferieleiligheter i kloppå, vatlandsvåg, trinn 3
Ca 500 m2. Hører sammen med: Vatlandsvåg trinn 1 og trinn 2.
Nybygg av eneboliger i Vanvik
Gnr/bnr: 84/63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69.
Nybygg av rekkehus på Eide, Sand
Totalt i området: 7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Nybygg av eneboliger i Marvik, Jelsa
Gnr/bnr: 126/80, 81, 82, 83, 84 og 87.
Nybygg av eneboliger på Eide, Sand
Totalt i området: 7-8 eneboligtomter og 2 områder for konsentrert småhusbebyggelse med 4-6 boenheter per felt. Gnr/bnr: 93/153, 154, 155, 156, 157, 158 og 160.
Nybygg av eneboliger i Vatlandsvåg
Gnr/bnr: 116/42, 44, 45 og 46.
Nybygg av eneboliger i Suldalsosen
Gnr/bnr: 25/60, 61 og 63.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.