Alle planlagte boligprosjekter i Sokndal

Nybygg av leilighetsbygg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 55/21, 55/62 og 55/257. Forslagsstiller: Sentrumsgården, kontaktperson: Trond Midtbø. Planen er å ersette eksisterende bygg med ett nytt leilighetsbygg med moderne fasiliteter.
Nybygg av eneboliger i Sokndal
15-20 boenheter. Infrastruktur er ferdig utbygd.
Nybygg av boliger i Sokndal
Byggeklare tomter. 5 tomter gjenstår.
Nybygg av boligfelt i Sokndal
4 boligtomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.