Alle planlagte boligprosjekter i Sokndal

Nybygg av leilighetsbygg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 55/21, 55/62 og 55/257. Forslagsstiller: Sentrumsgården, kontaktperson: Trond Midtbø. Planen er å ersette eksisterende bygg med ett nytt leilighetsbygg med moderne fasiliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.