Alle planlagte boligprosjekter i Sauda

Nybygg av PPU-boliger i Sauda kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nybygg av omsorgsboliger i Sauda
2 stk omsorgsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.