Alle planlagte boligprosjekter i Lund

Etablering av nytt boligfelt i Lund kommune
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Tilbygg av omsorgsboliger i Moi
4-5 nye leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.