Alle planlagte boligprosjekter i Klepp

Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 3
Totalt 37 boliger. 20 leiligheter og 17 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 1
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 16 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 2
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 14 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 4
Totalt 30 boliger. 10 leiligheter og 20 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.