Alle planlagte boligprosjekter i Hjelmeland

Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av boliger og småbåthavn i Hjelmeland
BFS1= to eneboliger, BFS2= 1 enebolig, BFS3= 1 enebolig, BKS1= 3 kjedet eneboliger, BKS2= 3 kjedet eneboliger, BBB= boligblokk med 3 etasjer maksimalt 10 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.