Alle planlagte boligprosjekter i Hå

Nybygg av boliger i Nærbø
2-4 etasjer. Gnr/bnr: 26/10 m.fl.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Varhaug
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i området fordelt på eneboliger og flerbolighus.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 3-4
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i trinn 3-4. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Fortetting av boligområde i Varhaug
Gnr/bnr: 54/79, 54/19, 54/160, 54/66, 42/138, 42/158, 42/123, 42/242 og 42/161.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 3-4
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i trinn 3-4. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse i Vigrestad
Legge til rette for bygging av attraktive og miljøvennlige boliger. Det planlegges lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger i rekke. Totalt antall enheter anslås til 16.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 30 boenheter i trinn 2. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 30 boenheter i trinn 1. De blir utført av 2 Obos Block Watne AS og Si Bygg AS.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 30 boenheter i trinn 1. De blir utført av 2 Obos Block Watne AS og Si Bygg AS.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 30 boenheter i trinn 2. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Nærbø, Hå
3 etasjer med inntrukken 4 etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.