Alle planlagte boligprosjekter i Gjesdal

Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av helsekvartal i Ålgård
BREEAM-NOR Excellent
Nybygg av boligområde i Ålgård
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter. Disse skal fordeles mellom Stolt bolig og Østerhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.