Alle planlagte boligprosjekter i Eigersund

Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Etablering av boliger og næring i Egersund
46-49 boliger og 5 dekar næring.
Nybygg av boligområde i Eigersund
35-62 stk boliger i terrassert/lavblokk.
Nybygg av boligområde i Leidland, Egersund
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 49 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Gnr/bnr: 7/50, 159 mfl.
Nybygg av omsorgsbolig i Egersund
40 boenheter skal stå ferdig i 2030.
Nybygg av eneboliger, flerbolighus og/eller rekkehus i Hellvik
20-30 boenheter. Gjennomførelsetid: 3-4 år.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir utbygd av oppdragsgiver.
Nybygg av boligområde i Hestnes
Totalt 32 boligtomter fordelt på BFS3, BFS4, BFS5 og BKS6.
Nybygg av boligområde i Hestnes
Totalt 32 boligtomter fordelt på BFS3, BFS4, BFS5 og BKS6.
Nybygg av småhus i Hestnes
9-15 boenheter.
Nybygg av boliger i Helleland
10-12 boligtomter.
Ombygg til boliger tilpasset eldre brukere i Egersund
Planområdet omfatter i sin helhet eiendommene gnr/bnr. 13/142, 13/241, 13/2640 og 13/2086 samt en mindre del av eiendommene gnr/bnr. 13/2412 og 13/67. Foreslått planområde er på ca. 3,5 daa.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 13/750, 13/749, 13/748, 13/747 og 13/7492.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.