Alle planlagte boligprosjekter i Eigersund

Sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie i Egersund
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og boligutbygging i en ny bydel på Eie. Den nye bydelen skal være en attraktiv forbindelse mellom Egersund stasjon og Egersund sentrum.
Nybygg av omsorgsbolig i Egersund
40 boenheter skal stå ferdig i 2030.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir utbygd av oppdragsgiver.
Nybygg av boligområde på Helleland
Totalt skal det bygges ut 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. En del tomter blir solgt til utbyggere, se eget prosjekt.
Fortetting av boligområde i Egersund
Gnr/bnr: 47/212, 490 og 493. Prosjektet omfatter bygging av: 1 stk 6-mannsbolig, 1 stk 4-mannsbolig, 4 stk kjedet eneboliger, 6 stk rekkehus.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Hestnes
Omregulering av gammel barnehagetomt til konsentrert boligbebyggelse.
Nybygg av småhus i Hestnes
9-15 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 13/750, 13/749, 13/748, 13/747 og 13/7492.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.