Alle planlagte boligprosjekter i Oslo

Nybygg av boliger på Filipstad i Oslo
Hvis Kiel-ferga flyttes fra Filipstad kan den siste delen av Fjordbyen åpnes for byens befolkning. Plass for 1400 boliger.
Utvikling av eiendom på Marienlyst, NRK tomta
Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028. Kringkastingshuset. Lysthuset. 160 000-220 000 m2. 85 mål. Gnr/bnr: 46/1, 46/102, 46/107, 46/108, 46/109, 46/113, 46/116, 46/129.
Utvikling av område for næring og boliger på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 168/1, 110, 151, 41 mfl. 6200 m2 næring, 82000 m2 boliger, 1100m2 basishall, 500m2 aktivitetshus.
Nybygg av boliger, forretning og servicebygg mm på Bjerke, Oslo
Felt N4-N8. 600-700 boliger. Nordfeltet (Torgbyen). Barnehage 650 m2. 72 barn til barnehagen, 4 avdelninger.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 131/7, 83 og 113. Knud Bryns vei 1-5. 71582 m2 med bolig og 1980 m2 med barnehage (10 avdelinger med 180 stk barn).
Nybygg av boliger, barnehage og næring mm i bydel Bjerke, Oslo
800 boliger i Sørfeltet (Parkbyen). Gnr/bnr: 84/217, 84/153, 84/342, 84/315, 84/406, 999/760, 84/187, 84/148, 84/359, 84/211, 84/175, 84/351, 84/150, 84/118
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5. Eugéne Hanssens Gate 1. Armauer Hansens gate 10 og 14. Kirkeveien 173B. Oslo kommune er eier av ca 3/4 av eiendommen (ca 50 mål).
Nybygg av boliger og næring mm på Torshaug i bydel Sagene, Oslo
Gnr/bnr: 225/457, 226/13, 226/93. Vossegata 31B med flere.
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78. 191/168, 191/126.
Nybygg av boliger og barnehage på Rommen i Oslo
Nedre Rommen 7 -11. Gnr/bnr: 96/138 96/192, 96/193, 94/96 m.fl.
Nybygg av boliger, Schibsted trykkeri i Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 950 boliger i lameller på 4-8 etasjer og punkthus på 9-14 etasjer. 5 dekar.
Nybygg av leiligheter, næring og barnehage i bydel Nordstrand, Oslo
Barnehage med 6 avdelinger. 1000 m2 med næring. Gnr/bnr: 184/45, 50, 56, 57, 84 og 94.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 460 stk leiligheter og 18 000 m2 kontor/handel. Sandakerveien 113-119.
Utvikling av Landbrukskvartalet i bydel Gamle Oslo
Kvartalet skal utvikles med matmarked, microbryggeri, ca 180 stk boliger og hotell mm. Gnr/bnr: 230/278, 485, 486.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 46 600 m2 (4,8 daa). 10 etasjer. Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Karoline Kristiansens vei 1-9. 6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Nybygg av leiligheter og rekkehus ved Nedre Ullevål i Oslo
Gnr/bnr: 47/339, 47/239, 47/212, 47/340, 47/33, 47/356, 47/251, 47/300, 47 /342, 47/341, 47/365, 47/154.
Modernisering av Etterstad base i Gamle Oslo, fase 3, 4, 5
Gnr/bnr: 237/3, 2, 137/ 101, 102, 163, 164, 99. Ca. 270 boliger vil det være aktuelt med 4-5 salgstrinn for boligdelen.
Nybygg av boliger, kontor og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
39515 m2 med bolig og 18045 m2 med kontor/næring. Totalt 3 trinn.
Nybygg, ombygg og tilbygg av boliger og næring i bydel Ullern, Oslo
Områdeplan Skøyen - Felt S1. Gnr/bnr: 31/127, 31/128, 31/139, 31/144, 31/145 og 31/147. 14000 m2 boliger, 28370 m2 næring.
Nybygg av boliger og næring (ny bydel) på Økern, Oslo
Utvikling med totalt 140000 m2 og 400-500 stk boliger på Økern S fordelt på tre grunneiere.
Nybygg av boliger i bydel Grorud i Oslo
40,3 mål. Kvartalshus med 317 leiligheter i 3-6 etasjer, townhouse med 66 leiligheter i 3-4 etasjers lavblokker, 41 rekkehus i snitt 2,5 etasjer og terrenghus med 84 leiligheter i 4 etasjers blokker.
Nybygg av boliger i nytt byområde i Søndre Nordstrand
Utvikling av nytt byområde i Oslo. Ca. 4000 dekar stort område sørøst i Oslo. Kan bygge ca. 9000 totalt på området.
Nybygg av boliger i nytt byområde i Søndre Nordstrand
Dette området er ca 200 dekar og skal eventuelt bygge ca 1000 boliger (blokker eller småhusbebyggelse). Reguleres sammen med flere boligprosjekter innen området; Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag, Block Watne AS og ca. 130 private er grunneiere i området. Ca. 4000 dekar stort område sørøst i Oslo. Kan bygge ca. 9000 boliger totalt.
Nybygg av boliger i nytt byområde i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Rambøll Norge AS bistår kommunen i arbeid med områdesregulering. Dette området er ca 200 dekar og skal eventuelt bygge ca 1000 boliger (blokker eller småhusbebyggelse). Reguleres sammen med flere boligprosjekter innen området; Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Hele området er totalt ca. 4000 dekar i et område sørøst i Oslo. Kan bygge totalt 9000 boliger. Ulike alternativer vurderes.
Nybygg av boliger og næring (ny bydel) på Økern S, Oslo
Gnr/bnr: 122/102, 350 mfl. 6500 m2 kontor, 2300 m2 forretning, 29 000 m2 boliger og 700 m2 barnehage. Breeam Very Good.
Nybygg av boliger og næringsarealer i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/Bnr: 122/171, 122/8, 124/139, 124/3. Økernveien 119 - 121 og Eikenga 31 - 33.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Gamle Oslo
Gnr/bnr: 137/44, 137/50, 137/51, 137/52, 137/79, 137/88. 813 m2 næring i 1 etasje. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal og Bryn Eiendom AS.
Nybygg av boliger og næring i bydel Stovner i Oslo
Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Vestre Aker, Oslo
Felt A. Barnehage med plass til 60 stk barn.
Utvikling av bolig og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11.
Nybygg av sykehjem i bydel Vestre Aker, Oslo
Felt B. Gnr/bnr: 39/336, 39/334 og del av 39/3. 139 stk plasser.
Nybygg av boliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Grenseveien 65-67. Ombygging av eksisterende lagerhall. Et næringsareal på 2 200 m2.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
10100 m2 bolig og 15700 m2 med næring. 13-15 etasjer. Gnr/bnr: 159/274, 293.
Nybygg og ombygg av boliger, næring og flerbrukshall på Rødtvet i Oslo
Gnr/bnr: 90/213, 90/104, 89/31, 90/338, 90/475
Nybygg av boliger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka, Oslo
Økernveien 97-99. Gnr/bnr: 127/30, 36, 56.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
29200 m2 bolig og 4000 m2 med næring. 18-19 etasjer. 4 avdeling barnehage.
Nybygg av boliger og næring i Oslo
Harbitzallén 2-12. Gnr/bnr: 5/103, 122, 132, 135 mfl.
Nybygg av boliger og næringsarealer i bydel Grorud, Oslo
Gnr/bnr: 90/602, 90/601, 90/3 og 90/455. Kalbakkveien 4 og 6. Ny næring: 4.000 kvm BRA Nye boliger: 15.000 kvm BRA
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Frøen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 37/12, 37/250, 39/106, 39/12. Ordinære boliger i 3-7 etasjer. Seniorboliger i 3 etasjer. 17 rekkehus og 119 leiligheter. 4-avdelings barnehage på 928 m2.
Nybygg av leiligheter på Røa i bydel Vestre Aker, Oslo
Riving av 12 000 m2 eksisterende bygninger.
Nybygg av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
Ryensvingen 2, 4, 6 og 8. 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Bjerke, Oslo
Næringsareal på 2 482 m2. Felles parkeringskjeller. Gnr/bnr: 123/17, 123/271, 123/322, 123/527, 123/731, 123/946.
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslomarka
Gnr/bnr: 86/1001 og 86/458. 3-6 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
4-6 etasjer. Ca. 17.800 m2 bolig og ca 2.000 m2 næring over mark.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Planen er å utvikle ca. 170 leiligheter og ca. 2.750 m2 næring/handel. 6-8 etasjer. Gnr/bnr: 158/414, 159/1, 149, 176, 180, 309, 34, 68, 73. Raschs vei 38-40.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
14000 m2 bolig og 1700 m2 næring. Gnr/bnr: 159/198, 208.
Nybygg av boliger, kontor og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
39515 m2 med bolig og 18045 m2 med kontor/næring. Totalt 3 trinn.
Nybygg av leiligheter og næring på Gladenga i bydel Gamle Oslo
Ca. 15.500 m2 med leiligheter og 3.000-5.000 kvadratmeter næring som forretning, bevertning, treningssenter og allmennyttige formål. 160-175 leiligheter. Gnr/bnr: 133/17, 19. Ensjøveien 14 og Gladengveien 1.
Nybygg av leiligheter i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 800 kvadratmeter utadrettet næring i 1 etasje.
Om, på- og nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca. 190 boliger og 1.000-3.000 kvadratmeter næring. 5-9 etasjer.
Nybygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 77/ 341, 77/ 358, 77/ 359. Førsteetasjen er tenkt til utadrettet virksomhet, som eksempelvis forretning, bevertning, kulturformål og allmennyttige formål.
Nybygg av boliger på Smestad i Oslo
Ring 3, Monolittveien og Hoffsveien. 3-7 etasjer. 200-250 enheter.
Ny-, til-og ombygg av av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Kontor og forretning på gateplan. 23650 m2 BTA fordelt på nybygg och ombygg.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo
Totalt 8 stk bygg, den bakre boligrekken bygges sammen. 4-6 etasjer. Gnr/bnr: 28/608, 730, 832, 833, 834, 835, 836, 837. Prosjektet har ambisjoner om «BREEAM very good» sertifisering.
Nybygg av leiligheter og næring på Furuset i Oslo
14000-15000 m2 BRA i 2-6 etasjer. Ca 135-150 stk leiligheter og næring i deler av første etasje mot bygate.
Nybygg av terrasseblokker på Montebello i bydel Ullern, Oslo
Montebello terrasse 1 m.fl. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Vestre Aker i Oslo
Kristianiasvingen 1 og Ankerveien 6.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Ullern, Oslo
4 avdelings barnehage med plass for 54 stk barn. 969 m2 med næring.
Nybygg av leiligheter og forretning i bydel Nordre Aker, Oslo
50 nye boliger i tillegg til 26 enheter i eksisterende bebyggelse.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Gnr/Bnr: 234/101, 234/29, 234/98, 235/134, 235/136, 250/12
Nybygg av boliger på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
4-8 etasjer. Brobekkveien 62-64. Noe næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 2
5-12 etasjer. Ca 7500 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 3
5-10 etasjer. Ca 6000 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Påbygg av leiligheter og kontor i bydel Frogner, Oslo
Ca. 70 boliger samt ca. 9000 m2 nye næringsareal. Totalt 21 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Tåsen i bydel Nordre Aker, Oslo
Teglsteinen fra eksisterende bygg vil gjenbrukes i de nederste etasjene i nybygget.
Nybygg av boliger og næring på Tåsen senter i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.