Alle planlagte boligprosjekter i Oslo fylke

Oslo (348)
Nybygg av boliger på Filipstad i Oslo
Hvis Kiel-ferga flyttes fra Filipstad kan den siste delen av Fjordbyen åpnes for byens befolkning. Plass for 1400 boliger.
Utvikling av eiendom på Marienlyst, NRK tomta
Overtakelsen av tomten skjer tidligst i 2028. Kringkastingshuset. Lysthuset. 160 000-220 000 m2. 85 mål. Gnr/bnr: 46/1, 46/102, 46/107, 46/108, 46/109, 46/113, 46/116, 46/129.
Utvikling av område for næring og boliger på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 168/1, 110, 151, 41 mfl. 6200 m2 næring, 82000 m2 boliger, 1100m2 basishall, 500m2 aktivitetshus.
Nybygg av boliger, forretning og servicebygg mm på Bjerke, Oslo
Felt N4-N8. 600-700 boliger. Nordfeltet (Torgbyen). Barnehage 650 m2. 72 barn til barnehagen, 4 avdelninger.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 131/7, 83 og 113. Knud Bryns vei 1-5. 71582 m2 med bolig og 1980 m2 med barnehage (10 avdelinger med 180 stk barn).
Nybygg av boliger, barnehage og næring mm i bydel Bjerke, Oslo
800 boliger i Sørfeltet (Parkbyen). Gnr/bnr: 84/217, 84/153, 84/342, 84/315, 84/406, 999/760, 84/187, 84/148, 84/359, 84/211, 84/175, 84/351, 84/150, 84/118
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5. Eugéne Hanssens Gate 1. Armauer Hansens gate 10 og 14. Kirkeveien 173B. Oslo kommune er eier av ca 3/4 av eiendommen (ca 50 mål).
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78. 191/168, 191/126.
Nybygg av boliger og næring mm på Torshaug i bydel Sagene, Oslo
Gnr/bnr: 225/457, 226/13, 226/93. Vossegata 31B med flere.
Nybygg av boliger, Schibsted trykkeri i Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 950 boliger i lameller på 4-8 etasjer og punkthus på 9-14 etasjer. 5 dekar.
Nybygg av boliger og barnehage på Rommen i Oslo
Nedre Rommen 7 -11. Gnr/bnr: 96/138 96/192, 96/193, 94/96 m.fl.
Nybygg av leiligheter, næring og barnehage i bydel Nordstrand, Oslo
Barnehage med 6 avdelinger. 1000 m2 med næring. Gnr/bnr: 184/45, 50, 56, 57, 84 og 94.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 460 stk leiligheter og 18 000 m2 kontor/handel. Sandakerveien 113-119.
Utvikling av Landbrukskvartalet i bydel Gamle Oslo
Kvartalet skal utvikles med matmarked, microbryggeri, ca 180 stk boliger og hotell mm. Gnr/bnr: 230/278, 485, 486.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 46 600 m2 (4,8 daa). 10 etasjer. Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Nybygg av kontor, boliger og forretning i bydel Gamle Oslo
Bjørvika. Gnr/bnr: 234/16, 6 ,45. Det foreslås to næringsbygg på 9 og 13 etasjer, og et boligbygg på 14 etasjer som kan gi 60–80 leiligheter.
Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Karoline Kristiansens vei 1-9. 6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Nybygg av leiligheter og rekkehus ved Nedre Ullevål i Oslo
Gnr/bnr: 47/339, 47/239, 47/212, 47/340, 47/33, 47/356, 47/251, 47/300, 47 /342, 47/341, 47/365, 47/154.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Alna, Oslo
Ca. 475 boliger og ca. 5 000 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av boliger, kontor og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
39515 m2 med bolig og 18045 m2 med kontor/næring. Totalt 3 trinn.
Modernisering av Etterstad base i Gamle Oslo, fase 3, 4, 5
Gnr/bnr: 237/3, 2, 137/ 101, 102, 163, 164, 99. Ca. 270 boliger vil det være aktuelt med 4-5 salgstrinn for boligdelen.
Nybygg, ombygg og tilbygg av boliger og næring i bydel Ullern, Oslo
Områdeplan Skøyen - Felt S1. Gnr/bnr: 31/127, 31/128, 31/139, 31/144, 31/145 og 31/147. 14000 m2 boliger, 28370 m2 næring.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nybygg av boliger og næring (ny bydel) på Økern, Oslo
Utvikling med totalt 140000 m2 og 400-500 stk boliger på Økern S fordelt på tre grunneiere.
Nybygg av boliger i bydel Grorud i Oslo
40,3 mål. Kvartalshus med 317 leiligheter i 3-6 etasjer, townhouse med 66 leiligheter i 3-4 etasjers lavblokker, 41 rekkehus i snitt 2,5 etasjer og terrenghus med 84 leiligheter i 4 etasjers blokker.
Nybygg av boliger i nytt byområde i Søndre Nordstrand
Utvikling av nytt byområde i Oslo. Ca. 4000 dekar stort område sørøst i Oslo. Kan bygge ca. 9000 totalt på området.
Nybygg av boliger og næring (ny bydel) på Økern S, Oslo
Gnr/bnr: 122/102, 350 mfl. 6500 m2 kontor, 2300 m2 forretning, 29 000 m2 boliger og 700 m2 barnehage. Breeam Very Good.
Nybygg av boliger i nytt byområde i Søndre Nordstrand
Dette området er ca 200 dekar og skal eventuelt bygge ca 1000 boliger (blokker eller småhusbebyggelse). Reguleres sammen med flere boligprosjekter innen området; Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag, Block Watne AS og ca. 130 private er grunneiere i området. Ca. 4000 dekar stort område sørøst i Oslo. Kan bygge ca. 9000 boliger totalt.
Nybygg av boliger i nytt byområde i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Rambøll Norge AS bistår kommunen i arbeid med områdesregulering. Dette området er ca 200 dekar og skal eventuelt bygge ca 1000 boliger (blokker eller småhusbebyggelse). Reguleres sammen med flere boligprosjekter innen området; Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Hele området er totalt ca. 4000 dekar i et område sørøst i Oslo. Kan bygge totalt 9000 boliger. Ulike alternativer vurderes.
Byutvikling av tomt i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 123/28, 470, 124/190, 191, 194, 38, 88. Bebyggelse fra 4-13 etasjer. Ny park "Hovinparken" 25 daa.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Gamle Oslo
Gnr/bnr: 137/44, 137/50, 137/51, 137/52, 137/79, 137/88. 813 m2 næring i 1 etasje. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal og Bryn Eiendom AS.
Nybygg av boliger og næringsarealer i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/Bnr: 122/171, 122/8, 124/139, 124/3. Økernveien 119 - 121 og Eikenga 31 - 33.
Nybygg av boliger og næring i bydel Stovner i Oslo
Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Vestre Aker, Oslo
Felt A. Barnehage med plass til 60 stk barn.
Utvikling av bolig og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11.
Nybygg av sykehjem i bydel Vestre Aker, Oslo
Felt B. Gnr/bnr: 39/336, 39/334 og del av 39/3. 139 stk plasser.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
10100 m2 bolig og 15700 m2 med næring. 13-15 etasjer. Gnr/bnr: 159/274, 293.
Nybygg av boliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Grenseveien 65-67. Ombygging av eksisterende lagerhall. Et næringsareal på 2 200 m2.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt totalt 800 stk boliger på 70.000 m2 fordelt på parkbyggene og bygg 2, 4-6. Ca 40000-50000 m2 med næring på Østre Aker vei 90.
Nybygg av boliger og næring på Bislett i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17. Gnr/bnr: 214/286, 342, 463. 9250 m2 under terreng. 170-180 enheter. 3-10 etasjer.
Nybygg av boliger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka, Oslo
Økernveien 97-99. Gnr/bnr: 127/30, 36, 56.
Nybygg og ombygg av boliger, næring og flerbrukshall på Rødtvet i Oslo
Gnr/bnr: 90/213, 90/104, 89/31, 90/338, 90/475
Nybygg av boliger og næring i Oslo
Harbitzallén 2-12. Gnr/bnr: 5/103, 122, 132, 135 mfl.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
29200 m2 bolig og 4000 m2 med næring. 18-19 etasjer. 4 avdeling barnehage.
Nybygg av boliger og næringsarealer i bydel Grorud, Oslo
Gnr/bnr: 90/602, 90/601, 90/3 og 90/455. Kalbakkveien 4 og 6. Ny næring: 4.000 kvm BRA Nye boliger: 15.000 kvm BRA
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Nybygg av leiligheter på Røa i bydel Vestre Aker, Oslo
Riving av 12 000 m2 eksisterende bygninger.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Frøen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 37/12, 37/250, 39/106, 39/12. Ordinære boliger i 3-7 etasjer. Seniorboliger i 3 etasjer. 17 rekkehus og 119 leiligheter. 4-avdelings barnehage på 928 m2.
Nybygg av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
Ryensvingen 2, 4, 6 og 8. 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger i bydel Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo, felt BG Syd
Opptil 300 boenheter. Gnr/bnr: 180/523, 180/535, 180/522, 180/586 og 180/1.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Bjerke, Oslo
Næringsareal på 2 482 m2. Felles parkeringskjeller. Gnr/bnr: 123/17, 123/271, 123/322, 123/527, 123/731, 123/946.
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslomarka
Gnr/bnr: 86/1001 og 86/458. 3-6 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
4-6 etasjer. Ca. 17.800 m2 bolig og ca 2.000 m2 næring over mark.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Planen er å utvikle ca. 170 leiligheter og ca. 2.750 m2 næring/handel. 6-8 etasjer. Gnr/bnr: 158/414, 159/1, 149, 176, 180, 309, 34, 68, 73. Raschs vei 38-40.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
14000 m2 bolig og 1700 m2 næring. Gnr/bnr: 159/198, 208.
Nybygg av leiligheter og næring på Gladenga i bydel Gamle Oslo
Ca. 15.500 m2 med leiligheter og 3.000-5.000 kvadratmeter næring som forretning, bevertning, treningssenter og allmennyttige formål. 160-175 leiligheter. Gnr/bnr: 133/17, 19. Ensjøveien 14 og Gladengveien 1.
Nybygg av boliger, kontor og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
39515 m2 med bolig og 18045 m2 med kontor/næring. Totalt 3 trinn.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5.
Om, på- og nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca. 190 boliger og 1.000-3.000 kvadratmeter næring. 5-9 etasjer.
Nybygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 77/ 341, 77/ 358, 77/ 359. Førsteetasjen er tenkt til utadrettet virksomhet, som eksempelvis forretning, bevertning, kulturformål og allmennyttige formål.
Ny-, til-og ombygg av av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Kontor og forretning på gateplan. 23650 m2 BTA fordelt på nybygg och ombygg.
Nybygg av leiligheter i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 800 kvadratmeter utadrettet næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger på Smestad i Oslo
Ring 3, Monolittveien og Hoffsveien. 3-7 etasjer. 200-250 enheter.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo
Totalt 8 stk bygg, den bakre boligrekken bygges sammen. 4-6 etasjer. Gnr/bnr: 28/608, 730, 832, 833, 834, 835, 836, 837. Prosjektet har ambisjoner om «BREEAM very good» sertifisering.
Nybygg av leiligheter og næring på Furuset i Oslo
14000-15000 m2 BRA i 2-6 etasjer. Ca 135-150 stk leiligheter og næring i deler av første etasje mot bygate.
Nybygg av terrasseblokker på Montebello i bydel Ullern, Oslo
Montebello terrasse 1 m.fl. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Vestre Aker i Oslo
Kristianiasvingen 1 og Ankerveien 6.
Nybygg av boliger på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun A og B består av 215 stk leiligheter fordelt på 9 bygg. 3-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Ullern, Oslo
4 avdelings barnehage med plass for 54 stk barn. 969 m2 med næring.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun D og E består av 200 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 4-5 etasjer. Trinnvis utbygging.
Påbygg av leiligheter og kontor i bydel Frogner, Oslo
Ca. 70 boliger samt ca. 9000 m2 nye næringsareal. Totalt 21 etasjer.
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 3
5-10 etasjer. Ca 6000 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 2
5-12 etasjer. Ca 7500 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.