Alle planlagte boligprosjekter i Nesbyen

Nybygg av leilighetsområde med boliger og sportshotell i Nesbyen
Arbeidet går ut på å utarbeide en detaljreguleringsplan for eiendommene gnr. 77 bnr. 10, 12, 131 og gnr. 42 bnr. 1. Innenfor planområdet foreslås det i hovedsak å regulere til boligformål med tilhørende infrastruktur og uteareal. Det er også lagt inn i planområdet et næringsareal for bebyggelse av et mindre sportshotell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.