Alle planlagte boligprosjekter i Lier

Etablering av fjordby på Lierstranda og Brakerøya
Arbeidet med områderegulering utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. 720 måneder byggetid. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger. Totalt 940.000 m2 BRA.
Nybygg av boliger og næring på Lierstranda i Lier kommune
Ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring.
Nybygg av boliger og park m.m. i Lier
Eiendommen ligger et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya, mellom Lier og Drammen.
Nybygg av boligområde i Lier kommune
Det planlegges for 50 rekkehus, 17 eneboliger og rundt 110 enheter i leilighetsbyggene. Småhusene oppføres typisk med to etasjer over bakken.
Nybygg av bofelleskap for personer med spesielle behov i Lier
Gnr/bnr: 30/7, 2022/1, 30/46, 30/47, 30/48, 30/53, 30/69.
Nybygg av rekkehus på Kjenner i Lier kommune
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 163/192 og utfartsparkering for bruker av Kjekstadmarka på eiendommen 163/1. Adkomst til boligområdet og utfartsparkeringen vil mest sannsynlig være fra en felles avkjøring fra Østre Kjenner vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.