Alle planlagte boligprosjekter i Hol

Nybygg av boligområde ved Geilo
Totalt kan det bli aktuellt med ca. 15 boenheter.
Nybygg av boliger i Hol
Tomter for salg: Tomt 1 Tomt 4 Tomt 5 Tomt 9
Nybygg av boligområde i Høgehaug vest, Hol
Tomter for salg: Tomt 6 Ikke fradelt Tomt 9 Gnr 19 bnr 140 Tomt 10 Ikke fradelt
Nybygg av boligområde i Hol
Tomter for salg: Tomt 4 Gnr 14 bnr 16 Kr 96 200,- Tomt 17 Gnr 14 bnr 24 Kr 96 200,- (Tomt 20) (Gnr 14 bnr 10) Privat
Nybygg av boliger i Hovet
Tomter for salg: Tomt 9 Gnr 35 bnr 19 Tomt 11 ikke fradelt Tomt 20 Ikke fradelt
Nybygg av boliger i Sudndalen, Hol
Tomter for salg: Tomt 2 Gnr 43 bnr 240 Kr 70 811,- Tomt 3 Gnr 43 bnr 241 Kr 70 811,-

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.