Alle planlagte boligprosjekter i Flesberg

Nybygg av boligområde i Flesberg kommune, trinn 1
Totalt 44 boenheter på trinn 1. Selges til både privatpersoner og større utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.