Alle planlagte boligprosjekter i Flå

Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm. Byggtid: 8-10 måneder
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.