Alle planlagte boligprosjekter i Vestby

Nybygg av kontor, forretning, hotell og boliger i nye Vestby sentrum
Ca. 19.000kvm leiligheter. Ca. 34.000kvm forretning og service. Ca. 7.000kvm kontor. Ca. 26.000kvm parkering.
Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for ca. 600 boliger og inntil 6.000 kvm næring. Langs Mølleveien og deler av Garderveien skal det etableres næring i 1.etasje. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 3 mfl
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av boliger og næring i Vestby kommune
Gnr/bnr: 9/145, 9/32, 9/22.
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 3
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boligområde i Son
Ca. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 2
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter og næring i Vestby
Næring i første etasje.
Nybygg av småhusbebyggelse i Vestby
Gnr/bnr: 6/836 og 6/205.
Nybygg av rekkehus i Vestby
Gnr/bnr: 6/836 og 6/205.
Nybygg av sentrumsnære boliger i Vestby kommune
Ca. 5 daa. Småhusbebyggelse i to etasjer. Kroerveien 21, Gnr/bnr: 12/132 og Gamle Solevei 3, Gnr/bnr: 11/23. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Son
Firmannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av rekkehus på Pepperstad skog i Vestby kommune
2,4 mål. Rekkehus fordelt på to rekker.
Nybygg av eneboliger i Vestby
Tomteområdet er på ca 7,5 da og planlagt solgt ferdigregulert.
Nybygg av firemannsbolig med parkeringskjeller i Son
Gnr/bnr: 160/218 og 160/31. Adresse: Storgata 16B og 18.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.