Alle planlagte boligprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet. 8 avd barnehage. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker kommune, trinn 2 m.fl.
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av boliger i Ullensaker
12 daa. Totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsbygg på Gystadmarka i Jessheim
Ca. 230 boenheter og 5000 m2 næringsbygg.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
Totalt 170 dekar. Totalt 268 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2 mfl.
BREEAM-NOR Very Good. Prosjektet består av totalt 284 leiligheter fordelt på flere huskropper. 58 leiligheter er utført i trinn 1. Hus B- 38 leiligheter, Hus C- 15 leiligheter, Hus D- 32 leiligheter, Hus E- 41 leiligheter, Hus F- 42 leiligheter, Hus G- 58 leiligheter.
Etablering av boligfelt og infrastruktur i forbindelse med Gystadmarka bydel
De foreløpige skissene indikerer ca. 80 leiligheter og over 20 rekke hus i det ene prosjektet. I det andre er det tegnet inn 136 leiligheter i tillegg til næring.
Nybygg av hotell, flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Prosjektet har endret omfang, nu inkludert hotell. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger og næring i Jessheim sentrum
7 mål. 11.000 kvadratmeter med leiligheter, 1.000 til næring og 3.000 til garasjekjeller. Takterrasse.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
100-200 leiligheter. Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 3 mfl.
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker kommune, trinn 1
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av rekkehus og ombygg til leiligheter i Kløfta
140 enheter i rekke, ombygg av kasern til 30 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av leiligheter på Kløfta i Ullensaker, trinn 4-6
Gnr/bnr: 20/16, 20 og 995. Samarbeidsprosjekt mellom OBOS og OBOS Block Watne.
Riving av småhus og nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker
Riving av 24 småhus og bygging av blokker i opptil seks etasjer. Gnr/Bnr: 132/21 m.fl.
Nybygg av boliger i Ullensaker kommune
Ca. 90 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Etablering av flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet inntil Oslo lufthavn Gardemoen
Forslag til detaljreguleringsplan for et ca. 140 daa stort område beliggende inntil Oslo lufthavn Gardermoen – "OSL-Vest". Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet. Planen innebærer at Hans Gaarders veg/Gardermovegen må legges i ny trasé gjennom området.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Ullensaker kommune
Ca. 11 mål. 35-50 boenheter. 2-3 etasjer. Konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med varierende størrelse. Bilene skal stå i en miks av carport og bakkeparkering.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
Totalt 170 dekar. Totalt 268 leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Kløfta
Ca. 45 dekar stort område.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Jessheim
9 stk. boliger i rekke samt en frittliggende bolig. Takterrasser.
Påbygg av sykehjem i Kløfta
27 nye sykhjemsplasser.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Ca. 4 tomter. Infrastruktur til tomtgrense er ferdig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.