Alle planlagte boligprosjekter i Nittedal

Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 4
Totalt 235 enheter på området.
Nybygg av boligområde i Nittedal
2 etasjer+loft. Gnr/bnr: 42/168, 41/46, 41/50 og 41/48.
Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 3
Totalt 235 enheter på området.
Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 2
35 leiligheter og 7 eneboliger i rekke. Totalt 235 enheter på området. Boligene skal BREEAM-sertifiseres.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.
Nybygg av tomannsboliger i Nittedal
6 mål. Regulert for 7st tomannsboliger.
Etablering av utleieleiligheter med personalbase og tilhørende infrastruktur i Nittedal kommune
8 utleieleiligheter med personalbase og tilhørende infrastruktur. 8 brukerleiligheter ca. 50 m2, personalbase på ca. 150 m2. totalt ca. 550 m2. Ca. 10-20 biloppstillingsplasser. Leietakere er innbyggere med nedsatt funksjonsevne av ulik karakter som har behov for, og rett på, omfattende helse- og omsorgstjenester. Leilighetene skal være fullverdige og attraktive, og utforming av utemiljø er av stor betydning for daglig aktivitet og livskvalitet for beboerne. Gnr/bnr: 13/72, 13/214, 13/245 og 13/246.
Etablering av boliger i Nittedal kommune
6 dekar varav 4 mål avsedd for enmansbolig.
Nybygg av eneboliger og ny adkomstvei i Nittedal
Gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3. Grunneier: Bengt Westervoll, Britt Lybeck Johannessen og Rolf Henry Johannessen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.