Alle planlagte boligprosjekter i Nesodden

Nybygg av boliger og næring på Fagerstrand i Nesodden
190 mål. Ca. 600-700 boliger, bryggeliv, kafeer og butikker. Ca. 15.000-20.000 m2.
Nybygg av leiligheter og restaurant m.m i Nesodden
Tidligere prosjektnavn Nesodden Strandpark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.