Alle planlagte boligprosjekter i Nes

Nygbygg av boligområde i Nes kommune
Gnr/bnr 65/27 m.fl. B2 Ca. 130 småhus og 105 leiligheter til sammen ca. 235 enheter.
Nybygg av boligområde på Fenstad
196 mål med plass til 120-150 boenheter planlegges.
Nybygg av boliger på Årnes i Nes kommune
12 mål. 4-, 6- og 9-mannsboliger, samt leiligheter over 2 og 3 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Fjuk i Nes
Gnr/bnr: 169/36,39,40 mfl. Totalt 100-120 stk boenheter fordelt på felt B_F6, B_F7 og B_F8.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Fjuk i Nes
Gnr/bnr: 169/36,39,40 mfl. Totalt 100-120 stk boenheter fordelt på felt B_F6, B_F7 og B_F8.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Fjuk i Nes
Gnr/bnr: 169/36,39,40 mfl. Totalt 100-120 stk boenheter fordelt på felt B_F6, B_F7 og B_F8.
Nybygg av boliger i Nes kommune
Bygg A vil romme anslagsvis 12 leiligheter med varierende størrelse. Bygg B vil romme anslagsvis 8 leiligheter med varierende størrelse. Under Bygg A planlegges parkeringskjeller med i underkant av 30 p-plasser. HC-parkering vil enten plasseres på bakkeplan ved bygget eller i eksisterende garasje på eiendommen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.